NORWIDOWSKIE KOŁO STRZELECKIE

STRZELANIE TO NASZA PASJA

Dzień: 18 października 2021