NORWIDOWSKIE KOŁO STRZELECKIE

STRZELANIE TO NASZA PASJA

Dzień: 10 października 2021