NORWIDOWSKIE KOŁO STRZELECKIE

STRZELANIE TO NASZA PASJA

REGULAMIN KOŁA

  1. Celem koła jest propagowanie strzelectwa sportowego oraz strzelectwa terenowego wśród uczniów szkoły.
  2. Członkami koła mogą być również osoby spoza szkoły za zgodą opiekuna koła.
  3. Udział w zajęciach lub zawodach uzależniony jest od pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów. Dotyczy to również uczniów pełnoletnich.
  4. Liczba członków koła jest ograniczona a o jego liczebności decyduje opiekun koła biorąc pod uwagę ilość stanowisk strzeleckich, na których będą się odbywać zajęcia.
  5. Zajęcia będą prowadzone na ogólnodostępnych strzelnicach wyposażonych w broń sportową pneumatyczną oraz broń z amunicją prochową (głównie zapłonu bocznego) na podstawie obowiązujących na nich wewnętrznych regulaminów.
  6. Zajęcia w ramach koła będą prowadzone po zajęciach lekcyjnych.
  7. O wystawieniu reprezentacji szkoły na zawody decyduje opiekun koła biorąc pod uwagę bieżące wyniki uczestników uzyskane na strzelnicy.
  8. Rekrutację prowadzi opiekun koła.
  9. Koło rozpoczyna działalność z rokiem szkolnym 2019/2020.