NORWIDOWSKIE KOŁO STRZELECKIE

STRZELANIE TO NASZA PASJA

Dzień: 5 października 2021

1 min read
Celem koła jest propagowanie strzelectwa sportowego oraz strzelectwa terenowego wśród uczniów szkoły. Członkami koła...